Cơ sở phân phối Bảo Lộc B’lao

  • Văn phòng đại diện: 98/23 Chiến Thắng, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: baolocblao.com
  • Email: baolocblaofarm@gmail.com
  • Điện thoại: (+84) 908 581 375 (Mr. Khánh)