-8%
Best

Nguyên Liệu Pha Chế

Hồng Trà Bá Tước Ngọc Quang

65.000 60.000

Nguyên Liệu Pha Chế

Hồng Trà Cổ Thụ Ngọc Quang

100.000
-13%
Best

Nguyên Liệu Pha Chế

Matcha Cao Cấp Ngọc Quang

80.000 70.000
-11%
Best

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà Đen Cao Cấp Ngọc Quang

45.000 40.000

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà Đen Viên Ngọc Quang

70.000
-8%
Best

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà Oolong Xanh Ngọc Quang

120.000 110.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Bạc hà

30.000 29.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Dâu

30.000 29.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Đào

30.000 29.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Hibicus

30.000 29.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Hoa cúc

30.000 29.000
-3%

Nguyên Liệu Pha Chế

Trà túi lọc Cozy – Hoa nhài

30.000 29.000